Dienst Elektriciteit

U kan bij ASC Nederland bv terecht voor de keuring van al uw elektrische installaties. Wij beschikken over gespecialiseerde teams voor keuringen van laagspanning of hoogspanning.

Een goed functionerende elektrische installatie is niet vanzelfsprekend maar wel van levensbelang! Wanneer er fouten optreden of er onprofessioneel werd mee omgesprongen, kan er een defect, elektrocutie of zelfs brandgevaar ontstaan. Inspecties van deze installaties voorkomen dus leed en dragen ertoe bij dat bestaande of opkomende fouten niet escaleren.

Daarom moeten inspecties van deze installaties gebeuren volgens de NEN1010 en de NEN3140. De ingebruikname als de periodieke controles moeten uitgevoerd worden door een erkend organisme, zoals ASC Nederland bv.

ASC Nederland bv is uw specialist als het aankomt op controlesexpertise en veiligheid van:

 • Elektrische hoogspanningsinstallaties
 • Elektrische laagspanningsinstallaties
 • Bliksembeveiligingsinstallaties
 • Brand- en explosiegevaar bij elektrische installaties (ATEX)
 • Thermografisch onderzoek
 • Noodverlichting
 • Brandbeveiliging
 • Zonnepanelen
 • Laadpalen voor elektrische wagens
 • Testen relais van hoogspanningsvermogenschakelaars
 • Nazicht berekeningen elektrische installaties
 • ...
Weight: 
3