Dienst Inspectie na herstelling

Keuring van liften na herstelling zonder ontwerpwijziging of vervanging door hetzelfde type van één of meerdere hoofd- en/of veiligheidscomponenten

Het onderzoek behandelt de herstelling van een personenliftinstallatie conform de volgende voorschriften :

Schema voor de conformiteitsbeoordeling van liften in de gebruiksfase 2018 versie 7

Meer in het bijzonder bestaat het onderzoek uit onderstaande aspecten :

  1. Onderzoek liftboek, vorig certificaat van goedkeuring, vorig keuringsrapport
  2. Onderzoek ter plaatse: het onderzoek beperkt tot de componenten en de betrokken onderdelen bij de herstelling van de personenlift
    • Onderzoek van goede en veilig werking van de lift
    • Nazicht van de veiligheidscomponenten (beperkt tot de herstelling)
    • Nazicht van de draagmiddelen (beperkt tot de herstelling)
  3. Uitvoeren van de nodige beproevingen beperkt tot de noodzakelijke testen volgend uit de wijziging of herstelling uitgevoerd op de personenlift

 

Het is belangrijk om bij de aanvraag duidelijk aan te geven welke componenten werden hersteld. Herstelling betekent dat een component werd vervangen door een identieke component.

Indien een conceptwijziging of een ander type component gebruikt werden voor de herstelling spreken we van een modificatie. Bij uw aanvraag is het belangrijk dit onderscheid duidelijk aan te geven. Bij twijfel kan u steeds contact opnemen of dit aangeven op het voorziene formulier voor “Aanvraag keuring voor modificatie/herstelling”.

Aanvullend op de inspectie waarbij de herstelde componenten worden bekeken is het steeds mogelijk ook de vervolgkeuring tegelijkertijd te laten uitvoeren.

Weight: 
-49