Dienst Inspectie na wijziging

Keuring van liften voor de ingebruikname na een wijziging

Het onderzoek behandelt de ingebruikname van een personenliftinstallatie na wijziging (modificatie) conform volgende voorschriften :

Schema voor de conformiteitsbeoordeling van liften in de gebruiksfase 2018 versie 7

Meer in het bijzonder bestaat het onderzoek uit onderstaande aspecten :

 1. Onderzoek liftboek, vorig certificaat van goedkeuring, vorig keuringsrapport
 2. Onderzoek ter plaatse :
  • Onderzoek beperkt tot de componenten en de betrokken onderdelen bij de modificatie van de personenliftinstallatie
  • Onderzoek van goede en veilige werking van de liftinstallatie
  • Nazicht van de veiligheidscomponenten (beperkt tot de modificatie)
  • Nazicht van de draagmiddelen (beperkt tot de modificatie)
 3. Uitvoeren van de nodige beproevingen beperkt tot de noodzakelijke testen volgend uit de modificatie uitgevoerd op de personenliftinstallatie

 

Het is belangrijk om bij de aanvraag duidelijk aan te geven welke componenten werden gewijzigd (modificatie). Wijziging betekent dat een component werd vervangen door een ander type component of dat de basisparameters van de liftinstallatie werden gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijke concept.

Indien een conceptwijziging of een ander type component gebruikt werden voor de herstelling spreken we van een modificatie. Indien identieke componenten inzake merk en type werden gebruikt, werd een herstelling uitgevoerd en geen modificatie. Bij uw aanvraag is het belangrijk dit onderscheid duidelijk aan te geven. Bij twijfel kan u steeds contact opnemen of dit aangeven op het voorziene formulier voor “Aanvraag keuring voor modificatie/herstelling”.

Aanvullend op de inspectie voor modificatie is het steeds mogelijk ook de vervolgkeuring tegelijkertijd te laten uitvoeren.

Weight: 
-48