Dienst Huisliften, Trapliften en platformliften

Huisliften, trapliften en platformliften zijn installaties die niet onder de wetgeving van de personenliften vallen. Deze toestellen worden in de handel gebracht onder de machinerichtlijn. Het zijn echter ook installaties die onderhevig zijn aan slijtage en bij wanbeheer of niet correct gebruik, gevaarlijk kunnen zijn.

 

Het is dus nuttig deze toestellen regelmatig te laten inspecteren of ze nog voldoende veilig zijn.

 

ASC Nederland bv kan u hierbij helpen om uw installaties bij eerste ingebruikname of periodiek te keuren als bevoegd persoon.

We maken hiervoor een duidelijk rapport op! Zo weet u waar het op staat.

Weight: 
2