Aanwijzing van ASC Nederland bv als aangewezen instantie voor eindcontrole

Op 6 maart 2018 werd ASC Nederland bv, voor het uitvoeren van keuringen voor liften in de handelsfase, meer bepaald de eindcontrole volgens bijlage V aangewezen. (Beschikking 2018-0000006890)

Dit ter aanvulling op het keuren van liften en allerhande machines in de gebruiksfase evenals opleidingen (bevrijden en werken in schacht).