Vertrouwelijkheid

ASC Nederland bv verzekert de geheimhouding van de informatie die zij in de loop van haar keuringsactiviteiten heeft verkregen. De verplichtingen van vertrouwelijkheid van rapporten vervallen wanneer de wettelijke voorschriften of regelgevingen het aanleveren van informatie naar de overheid eisen. Hebben inzicht in de verslagen: de RvA tijdens audits, het Ministerie SZW, alle gerechtelijke instanties en controlediensten van de overheid. De klant wordt vooraf op de hoogte gebracht van de geleverde informatie, tenzij dit wettelijk verboden is.