Dienst Roltrappen

Roltrappen zijn een veel gebruikt vervoermiddel in openbare gebouwen, winkelcomplexen en gebouwen met een hoge bezettingsgraad. Zij zijn een ideaal transportmiddel voor het soepel en flexibel vervoer van veel mensen tegelijkertijd. Het zijn echter ook installaties die hierdoor een grote graad van veiligheid dienen te garanderen voor uw gebruikers. Deze installaties worden in de handel gebracht volgens de machinerichtlijn en kunnen best regelmatig onderzocht worden door een bevoegd persoon.

ASC Nederland bv kan u hierbij helpen bij onderzoek voor eerste ingebruikname en periodieke inspectie.

We maken hiervoor een duidelijk rapport op! Zo weet u waar het op staat.

Weight: 
3