Dienst Liften in de gebruiksfase

Vervolgkeuring van liften na de beëindiging van de bouwfase van een gebouw of bouwwerk

Dit onderzoek betreft het periodiek onderzoek van een personenlift conform volgende voorschriften :

Schema voor de conformiteitsbeoordeling van liften in de gebruiksfase 2018 versie 7

Meer in het bijzonder bestaat het onderzoek uit onderstaande aspecten:

  1. Onderzoek liftboek, vorig certificaat van goedkeuring, vorig keuringsrapport
  2. Onderzoek ter plaatse :
    • Onderzoek van goede en veilige werking van de lift
    • Nazicht van de veiligheidscomponenten
    • Nazicht van de draagmiddelen

De vervolgkeuring dient een eerste maal ten laatste 12 maanden na de eindcontrole te worden uitgevoerd. Daaropvolgend dient elke personenlift telkens elke 18 maanden gekeurd te worden door ASC Nederland bv.

Tijdens de vervolgkeuring wordt er vooral aandacht geschonken aan het veilig functioneren van het toestel en specifieke onderdelen alsook slijtagecriteria. Dit laat toe om proactief technische problemen op te sporen die zich in de toekomst kunnen stellen.

Weight: 
-47